NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL! NA ZAWSZE W SERCACH NASZYCH!


Rodzina

Naszym betańskim pozdrowieniem witamy Was wszystkich! Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej zostało powołane   do pomocy kapłanom w pracach parafialnych. W sposób szczególny modlimy się za kapłanów oraz otaczamy ich duchową opieką. Żyjąc duchem św. Franciszka kształtujemy w swoich sercach i wspólnotach ducha modlitwy, kontemplacji na wzór Marii i ofiarnej posługi na wzór Marty. Jesteśmy poświęcone Chrystusowi Królowi i zdążamy do Niego śladami Maryi - Matki Łaski Bożej. Wpatrując się  w pełnię życia Niepokalanej i Jej bezgraniczne poświęcenie Bogu uczymy się od Niej czystości, posłuszeństwa, ubóstwa, pokory i służby drugiemu człowiekowi.